Tabliczki drogowe – zastosowanie


Tabliczki drogowe – zastosowanie
2019-03-03
Informowanie o zagrożeniach to zwykle podstawowa zasada bezpieczeństwa. Dzięki temu można uniknąć nieszczęśliwych wypadków, kolizji itp. Jadąc samochodem, zwracamy uwagę na różne znaki – m.in. informacyjne, ostrzeżenia, nakazy i zakazy. Tabliczki drogowe mają bowiem szerokie zastosowanie.

Znaki są podstawowymi oznaczeniami i zwiększają poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu. Umożliwiają właściwą orientację, ostrzegają o zagrożeniach i przypominają o zasadach zachowania się np. na autostradzie. Ich uzupełnieniem są tabliczki do znaków drogowych.

Mają one ogromne znaczenie dla wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierowców, jak i rowerzystów czy pieszych. Ostrzegają one o ewentualnym niebezpieczeństwie i utrudnieniach na drodze, informują o obowiązywaniu nakazu, zakazu itd.

Wyróżniamy różne tabliczki drogowe, gdyż odpowiadają one głównym znakom, np. nakazu i zakazu, ostrzegawczych i informujących. Najczęściej umieszcza się pod tarczami innych znaków drogowych, gdyż są ich uzupełnieniem, zawierają dodatkowe informacje – rozszerzają lub ograniczają znaczenie znaku.

Przeczytaj również:

Tabliczki do znaków drogowych – uzupełnienie znaku

Właściwy znak, m.in. zakaz parkowania, nakaz skrętu w lewo czy ostrzeżenie o robotach drogowych, wypadku drogowym lub stromym podjeździe, najczęściej opatrzony jest jeszcze dodatkową tabliczką. To na niej znajdują się informacje szczegółowe. Warto wiedzieć, że kolorystyka tabliczki musi być zbliżona do znaku głównego.

Umiejscowienie tabliczek do znaków  określone zostało przez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, ale najczęściej montuje się je pod tarczą znaku głównego. Na przykład znak informacyjny będzie występował wspólnie z tabliczką niebieską opatrzoną białym napisem. Muszę być one produkowane i stosowane zgodnie ze standardami regulowanymi przez aktualne rozporządzenia krajowe i europejskie.

Cenne informacje dodatkowe

Umiejętność w porę rozpoznawania ostrzeżeń, nakazów czy zakazów wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy zarówno po autostradach, jak i ulicach miejskich. Bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach wymaga też skupienia, uwagi i znajomości przepisów drogowych od wszystkich uczestników ruchu, m.in. kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Znajomość znaków i tabliczek ze szczegółowymi informacjami obowiązuje wszystkich.





Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl