V KONFERENCJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA


V KONFERENCJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
2021-12-17
Za nami V Konferencja Kultury Bezpieczeństwa zorganizowana przez Urząd Transportu Kolejowego.

9 grudnia 2021 r. w spotkaniu wzięli udział sygnatariusze deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przedstawiciele rządu oraz spółek związanych z koleją, którzy zasiedli do wspólnej debaty na temat neutralności klimatycznej. Konferencja była też okazją, aby wręczyć nagrody w V Konkursie Kultury Bezpieczeństwa. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu Bezpiecznie Koleją - Wybierz Kolej - Europejski Rok Kolei.

 

„Projekt Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ma już 5 lat i widzimy wyraźne efekty naszych działań” - powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w przemówieniu otwierającym konferencję. Zapoczątkowana w 2016 roku inicjatywa „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” spowodowała zmianę sposobu postrzegania bezpieczeństwa w środowisku kolejowym. Ma na celu promowanie kultury bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla branży. Deklaracja została dotychczas podpisana przez 243 sygnatariuszy.

Nagrody w V Konkursie Kultury Bezpieczeństwa

Laureaci zostali wybrani w kategoriach: czynnik ludzki – edukacja, rozwiązanie techniczne, rozwiązanie systemowe. Statuetkę w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” otrzymali:

·         Portal „Raport Kolejowy” za wieloletnią działalność edukacyjną i informacyjną o wydarzeniach z branży transportu kolejowego oraz promocję tematyki bezpieczeństwa transportu kolejowego;

·         Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach za edukację i aktywizację młodzieży poprzez organizację konkursu „Ambasadorzy bezpieczeństwa kolejowego”. Obejmował on test wiedzy oraz przedstawienie własnych, innowacyjnych projektów na podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” laureatami zostali:

·         PKP ENERGETYKA S.A. za magazyn energii trakcyjnej PKP Energetyka w Garbcach koło Wrocławia, który wzmacnia bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei, bilansuje moc pobieraną z krajowej sieci energetycznej, a w niedalekiej przyszłości pozwoli na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Zielona Kolej;

·         Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” sp. z o.o. oraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu za wyprodukowanie i wdrożenie „Systemu ProTV” służącego do automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Ten projekt został również wyróżniony nagrodą w plebiscycie publiczności.

W kategorii specjalnej „Europejski Rok Kolei 2021” statuetkę otrzymała:

·         Fundacja ProKolej za opracowanie raportu „Kolej dla klimatu – klimat dla kolei”. Raport promuje zrównoważoną, inteligentną mobilność i podkreśla rolę kolei jako najbardziej ekologicznego, a także energooszczędnego środka transportu oraz istotnego czynnika umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej.

 

Wyróżnienia:

·         Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej i Jakub Holcman za pracę dyplomową „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych z wykorzystaniem radarowego systemu zajętości obszaru przejazdu”;

·         Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. za wdrożenie usługi „Komunikacja bez barier”. Jest to bezpłatna usługa tłumaczenia języka migowego on-line, która polega na połączeniu wideo z tłumaczem języka migowego z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę wraz z podłączeniem do Internetu;

·         Instytut Kolejnictwa za opracowanie „Wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei”. W poradniku opisano cyberzagrożenia dla systemów wykorzystywanych w transporcie kolejowym i podstawowe mechanizmy reagowania na nie;

·         PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za opracowanie i wdrożenie ulotek szkoleniowych z akcentami humorystycznymi. Przypominają o newralgicznych dla bezpieczeństwa zasadach pracy przy zastosowaniu humorystycznej formy przekazu.

Wyróżnienia trafiły także do pracowników kolei, których postawa i szybka reakcja pozwoliła uratować zdrowie i życie wielu osób. To uhonorowanie profesjonalizmu nagrodzonych, które świadczy o zachowaniu najwyższych standardów w codziennej pracy. Tegoroczni bohaterowie to:

·         Dariusz Szymański – maszynista ORLEN KolTrans S.A.

·         Michał Wanecki – maszynista Kolei Mazowieckich

·         Adam Kamiński – maszynista Kolei Mazowieckich

·         Paweł Adamski – maszynista POLREGIO S.A.

·         Jakub Rólczak – maszynista Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.

 

Debata „Rola transportu kolejowego w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

Podczas panelu dyskusyjnego zwieńczającego konferencję zaproszeni goście opowiadali o działaniach, które zostają podjęte, aby zbliżyć się do osiągnięcia założonego celu: neutralności klimatycznej. Jakub Kapturzak z Ministerstwa Infrastruktury wskazał, że tylko 8% przewozów pasażerskich i 17% towarowych jest obsługiwanych przez kolej. Przedstawił działania, jakie podejmuje Ministerstwo, aby zwiększyć jej udział w transporcie. Prezes Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski przekazał ważne wnioski z nagrodzonego w konkursie raportu „Kolej dla Klimatu - Klimat dla Kolei”. Dokument analizuje potencjał sektora kolejowego w realizacji celów klimatycznych. Wiceprezes PESA Bydgoszcz Jacek Konop opowiedział o planach rozwoju lokomotyw wodorowych. Piotr Majerczak z Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei wskazał na wagę odnawialnych źródeł energii w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Członek zarządu PKP PLK, Rafał Zgorzelski, przybliżył plany zazielenienia dworców kolejowych, montażu paneli fotowoltaicznych oraz systemów odzyskiwania deszczówki.

 

W końcowym przemówieniu Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra poruszył temat trendów oraz wysokiego potencjału kolei, który powinien zostać wykorzystany. Przestawił plany UTK na rozwinięcie sieci połączeń lokalnych. „Nasi potencjalni klienci wożą towary transportem drogowym, ale deklarują, że jeśli poziom usług się podniesie, to będą chcieli w tym celu używać kolei. Bo jest ekologiczna!” – podkreślił.

 

Projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” to program działań promocyjno-informacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym w ramach Europejskiego Roku Kolei uwzględniający w swoim przekazie podkreślenie roli kolei jako bezpiecznego, dostępnego i ekologicznego środka transportu. Kampania realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego i współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Redakcja Infomoto informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Infomoto nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Martyna Bierut

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl