TU ZACZYNA SIĘ BEZPIECZEŃSTWO KOLEI. JAK ZAŁOŻYĆ BOCZNICĘ KOLEJOWĄ LUB TERMINAL INTERMODALNY


2021-12-17
Funkcjonowanie bocznic kolejowych oraz obiektów infrastruktury usługowej było tematem konferencji zorganizowanej 18 listopada 2021 r. przez Urząd Transportu Kolejowego.

To kolejne wydarzenie w ramach projektu Bezpiecznie Koleją - Wybierz Kolej - Europejski Rok Kolei.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Wśród nich znaleźli się przedsiębiorcy kolejowi oraz użytkownicy bocznic działający na rynku towarowych przewozów kolejowych, jak i osoby zainteresowane wykorzystaniem transportu kolejowego w swojej działalności.

 

„Nie da się rozwijać systemu kolejowego bez sprawnie działających bocznic kolejowych. Dlatego stale potrzebujemy zwiększać ich liczbę oraz efektywność. Spotykamy się w gronie ekspertów, aby omówić najważniejsze zagadnienia i wyzwania związane z rozwojem transportu intermodalnego” - powiedział w przemówieniu rozpoczynającym konferencję dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. W swojej prezentacji zwrócił również uwagę na ekologiczny aspekt transportu kolejowego. Podkreślił, że kolej ma znikomy udział w emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych w gospodarce. W kontekście wyzwań wynikających m.in.
z Europejskiego Zielonego Ładu jest to szansa, która może stanowić ogromny bodziec dla rozwoju.

 

Eksperci z UTK omówili zagadnienia prawne związane z bocznicami i terminalami. Grzegorz Prusik, Dyrektor Departamentu Monitorowania Bezpieczeństwa UTK, przedstawił wymagania formalne dotyczące funkcjonowania bocznic kolejowych oraz opisał nadzór Prezesa UTK nad bocznicami. O zasadach udostępniania bocznic – sposobach kwalifikacji infrastruktury, trybach udostępniania oraz o zasadach funkcjonowania obiektów infrastruktury usługowej mówiła Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku UTK.

 

Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawiła projekty dofinansowania unijnego dla bocznic i terminali kolejowych.

„W przyszłej perspektywie finansowej transport intermodalny, w tym bocznice kolejowe będą mogły być dofinansowane w ramach trzech programów: fundusze europejskie na klimat, infrastrukturę i środowisko, CEF2 transport oraz krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności – poinformowała Sylwia Cieślak-Wilk - Spodziewamy się, że w ramach programu Feniks nasz kraj otrzyma 14,5 mld euro na dofinansowanie transportu. To znacznie mniej, niż w obecnej perspektywie. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę wydatki na kolej i transport intermodalny, spadek funduszy jest minimalny” – dodaje

 

O roli PKP S.A. w rozwoju bocznic i terminali kolejowych mówił Członek Zarządu PKP S.A - Rafał Zgorzelski.

„PKP S.A. dysponują atrakcyjnymi terenami przeznaczonymi na wynajem i komercjalizację. Wytypowaliśmy ponad 170 nieruchomości na terenie całego kraju o powierzchni około 1500 hektarów z przeznaczeniem na budowę centrów logistycznych, multimodalnych terminali przeładunkowych czy punktów koncentracji prac przeładunkowych i innych usług logistycznych”  - wymienia Zgorzelski.

 

W części poświęconej dobrym praktykom funkcjonowania bocznic i terminali swoje prezentacje przedstawili Marcin Sidorowicz – Dyrektor pionu intermodalnego Spedcont sp. z o.o., Mariusz Karbowski - Kierownik Działu Projektów Unijnych ZMP Gdynia S.A., Tomasz Lange – Kierownik zarządzający Terminalem Intermodalnym Clip Intermodal sp. z o.o., Krzysztof Dakowicz – Prezes Zarządu Adampol S.A. oraz Tomasz Tesche – Członek Zarządu Silva LS sp. z o.o.

 

Tomasz Tesche pokazał, jak z sukcesem wykorzystać transport kolejowy na trasach krajowych. Aby mógł być konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego, musi być elastyczny. W tym celu, oprócz własnych bocznic, spółka korzysta z ogólnodostępnych punktów ładunkowych, co pozwala dotrzeć koleją do klientów na terenie całego kraju.

„Koleją realizujemy wolumen 920 tys. ton rocznie. To równowartość 40 tys. samochodów. W trosce o ekologię i lokalne społeczności chcemy rozwijać transport kolejowy. Ze swoich fabryk wozimy produkty do klientów, a w drodze powrotnej wieziemy meble przeznaczone do recyklingu czy zrębki jako surowiec do produkcji. Transport kolejowy jest wtedy konkurencyjny wobec samochodowego, kiedy wozi towary w obie strony” – podkreślał Tomasz Tesche.

 

Konferencja była doskonałą okazją do prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń przedsiębiorców kolejowych w zakresie funkcjonowania bocznic kolejowych oraz terminali towarowych.

 

Zapis konferencji oraz prezentacje dostępne są na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.


Redakcja Infomoto informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Infomoto nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Martyna Bierut

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl