Czas pracy, jazdy i odpoczynku zawodowego kierowcy. Co musi być odnotowane w dokumentacji?


Czas pracy, jazdy i odpoczynku zawodowego kierowcy. Co musi być odnotowane w dokumentacji?
2019-07-23
Prawo zobowiązuje wszystkich kierowców do przestrzegania i kontrolowania czasu pracy. Dotyczy to również pojazdów poniżej 3,5 tony. W jaki sposób dokumentować czas jazdy i odpoczynku?


Ewidencja czasu pracy

Polska ustawa o czasie pracy kierowcy nakłada obowiązek na osoby samozatrudnione, zatrudniające kierowcę, a także zlecające przewóz do prowadzenia dokumentacji z należytą starannością. Chociaż kierowcy pojazdów poniżej 3,5 tony nie mają jeszcze obowiązku stosowania tachografu, oni także są zobligowani do prowadzenia dokumentacji. Specyfika pracy kierowcy łączy się często z wydłużonym czasem pracy, snem w trudnych warunkach, co może stanowić zagrożenie dla niego oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Ewidencja czasu pracy ma zagwarantować kierowcy odpowiednią ilość wypoczynku i zwiększyć bezpieczeństwo. Dzięki niej możliwe jest rozliczanie kierowców w firmie transportowej i ustalanie należnej pensji.

Przeczytaj również:


Co musi być odnotowane w ewidencji?

Dokumentacja kierowcy musi być prowadzona systematycznie i dokładnie. Bezwzględnie powinna zawierać liczbę godzin pracy w dobachpracę w porze nocnejpełnione dyżurypracę w świętaniedzielę i dni ustawowo wolne od pracy. Wpisuje się do niej ilość czasu pracy na terytorium państw, w których obowiązują minimalne warunki wynagradzania pracowników delegowanych. Wyszczególnione powinny zostać nieobecności, z podziałem na ich wymiar i rodzaj. Każdy formularz musi zawierać dane kierowcy i pojazdu, datę, okres jazdy, odpoczynku i przerwy w prowadzeniu pojazdu.Co jeszcze powinno znaleźć się w dokumentacji?

Kierowcy wjeżdżający na teren Niemiec, powinni szczególnie uważnie wypełniać formularze. Kontrole są tam znacznie bardziej restrykcyjne niż na terenie naszego kraju. Dlatego w dokumentacji powinna znaleźć się całkowita przejechana trasa, miejsce rozpoczęcia i zakończenia jazdy oraz inne okresy pracy i dyspozycyjności. Wszelkie zdarzenia należy wpisywać natychmiast po ich wystąpieniu.

Więcej informacji związanych z tematem dokumentowania czasu pracy, omawia artykuł: Czas pracy kierowcy - które kwestie budzą najwięcej wątpliwości.

Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl