Jazda po alkoholu, a warunkowe umorzenie postępowania


Jazda po alkoholu, a warunkowe umorzenie postępowania
2019-08-31
Jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem albo wykroczeniem, w zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie zatrzymania. Aktualnie dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi w Polsce 0,2 promila.

Jazda pod wpływem alkoholu może być przestępstwem albo wykroczeniem, w zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowcy w momencie zatrzymania. Aktualnie dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi w Polsce 0,2 promila. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,2 promila, ale nie przekracza 0,5 promila, to oznacza, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. O stanie nietrzeźwości mówimy w przypadku, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekroczy 0,5 promila (https://obronca24h.pl/co-grozi-za-jazde-wplywem-alkoholu-2017/).

Przeczytaj również:

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, o którym mowa w art. 178a § 1 kk. Za ten czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd oprócz kary orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Wobec sprawcy czynu z art. 178a § 1 kk sąd orzeka również obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Bardzo korzystnym dla oskarżonego rozstrzygnięciem może być warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z brzmieniem art. 66 § 1 kk, sąd może orzec o warunkowym umorzeniu postępowania, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, sprawca nie był dotychczas karany za przestępstwo umyślne, a jego postawa, właściwości i warunki osobiste, a także jego dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. W myśl art. 66 § 2 kk warunkowego umorzenia postępowania nie można zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu (https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/) następuje na okres próby od roku do 3 lat (od daty uprawomocnienia orzeczenia sądowego).

W razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat. Dzięki warunkowemu umorzeniu można zatem szybciej odzyskać prawo jazdy. Sprawca, wobec którego sąd orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania, zachowuje również status osoby niekaranej. Informacja o warunkowym umorzeniu postępowania jest odnotowywana w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak nie wpływa w żaden sposób na możliwość uzyskania zaświadczenia o niekaralności.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Za ten czyn grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych albo kara aresztu. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku wykroczeń nie stosuje się warunkowego umorzenia postępowania. Zastosowanie może mieć bardzo podobna instytucja, o której mowa w art. 39 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

Artykuł powstał we współpracy z https://obronca24h.pl

Nadesłał:

slawek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl